Sąd Obwodowy w Cieszynie

  • Amtsgericht Teschen
  • Local Court in Cieszyn
Identifier
49
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1656 files

Creator(s)

Biographical History

Po zmianie konstytucji w państwie niemieckim wprowadzono z dniem 1.10.1879 r. w życie nową ordynację sądową, która ustaliła organizację sądownictwa na długi okres czasu. Organizacja ta utrzymywała się i przetrwała bez większych zmian aż do roku 1945 - upadku III Rzeszy Niemieckiej. Wymiar sprawiedliwości należał do trzech zasadniczych sądów: sądów obwodowych (Amtsgerichte) w pierwszej instancji, sądów krajowych (Landgerichte) w drugiej instancji i wyższych sądów krajowych (Oberlandesgerichte) w trzeciej instancji. W 1939 r. po zajęciu przez wojska hitlerowskie polskiej części Śląska, podobna organizacja sądownictwa została wprowadzonana na tym terenie niezwłocznie przez władze niemieckie. W Cieszynie w 1939 r. działał Amtsgericht in Teschen i Landgericht in Teschen (jako sąd drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych). Landgericht in Teschen podlegał Wyższemu Sądowi Krajowemu początkowo we Wrocławiu, a później w Katowicach.

Scope and Content

Sprawy cywilne, niesporne: wystąpienia z kościoła i gmin wyznaniowych, uznanie za zmarłego, zmiany w aktach stanu cywilnego z lat 1939-1945, sygn. 1-5; Sprawy spadkowe z lat [1915] 1940-1945, sygn. 6-207; Sprawy opieki i kurateli z lat [1909] 1939-1945, sygn. 208-1535; Sprawy cywilne sporne: o ustalenie ojcostwa, alimenty z lat [1936] 1941-1944, sygn. 1536-1541; Sprawy egzekucji: przymusowa licytacja nieruchomości z lat [1936] 1940-1944, sygn. 1542-1545; Sprawy dotyczące ksiąg wieczystych z lat [1935] 1939-1945, sygn. 1546-1595; Rejestry handlowe firm jednostkowych i spółdzielczych z lat [1894] 1939-1945, sygn. 1596-1645;

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0