Sąd Krajowy w Cieszynie

  • Landgericht in Teschen
  • Regional Court in Cieszyn
Identifier
45
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • Czech
  • German
  • Polish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1320 files

Biographical History

Po zmianie konstytucji w państwie niemieckim wprowadzono z dniem 1.10.1879 r. w życie nową ordynację sądową, która ustaliła organizację sądownictwa na długi okres czasu. Organizacja ta utrzymywała się i przetrwała bez większych zmian aż do roku 1945 - upadku III Rzeszy Niemieckiej. Wymiar sprawiedliwości należał do trzech zasadniczych sądów: sądów obwodowych (Amtsgerichte) w pierwszej instancji, sądów krajowych (Landgerichte) w drugiej instancji i wyższych sądów krajowych (Oberlandesgerichte) w trzeciej instancji. W 1939 r. po zajęciu przez wojska hitlerowskie polskiej części Śląska,podobna organizacja sądownictwa została wprowadzonana tym terenie niezwłocznie przez władze niemieckie. W Cieszynie w 1939 r. działał Amtsgericht Teschen i Landgericht in Teschen (jako sąd drugiej instancji w sprawach cywilnych i karnych). Landgericht in Teschen podlegał Wyższemu Sądowi Krajowemu początkowo we Wrocławiu, a później w Katowicach.

Scope and Content

Wydział cywilny: rozwody, unieważnienia małżeństw, zaprzeczenia ojcostwa z lat [1936-1939] 1939-1945, sygn. 1-1319.

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0