Akta policji niemieckiej z terenu województwa bydgoskiego-zbiór szczątków zespołów

Identifier
156
Language of Description
Polish
Dates
1939 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

41 files

Scope and Content

I. Komendant Policji Bezpieczeństwa w Bydgoszczy: wezwania, protokoły przesłuchań, ewidencja aresztowanych i więźniów obozów centrali przesiedleńczej i koncentracyjnych II. Placówka Gestapo w Bydgoszczy: organizacja, rozkazy i zawiadomienia, zajęcia mieszkań Polaków III. Placówka Kripo w Bydgoszczy: meldunki, zatrzymania Polaków pod zarzutem przestępstw pospolitych, ewidencja zatrzymanych IV. Prezydent policji w Bydgoszczy: wizy dla Niemców i innych obcokrajowców-zezwolenia V. Żandarmeria powiatowa w Chojnicach: obsada posterunków, wyposażenie, wyszkolenie, werbunek, sprawozdania z nastrojów ludności, doniesienia, aresztowania VI. Podkomenda Policji Bezpieczeństwa w Inowrocławiu: ewidencja broni i amunicji VII. Placówka Gestapo w Inowrocławiu: zarządzenia i okólniki, zaopatrzenie w broń i amunicję

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0