Sąd Obwodowy w Bielsku

  • Amtsgericht Bielitz
  • Local Court in Bielsko
Identifier
80
Language of Description
Polish
Dates
1851 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • German
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

801 files

Biographical History

Sąd Obwodowy /Amtsgericht/ w Bielsku powstał we wrześniu 1939 r., na podstawie zarządzeń dowódcy III Korpusu Wojsk Ochrony Pogranicza /Der Befehlshaber des Grenzschutz-Abschnitt-Kommando 3/ oraz prezesa Sądu Okręgowego /Landgericht/ w Bytomiu o organizacji sądownictwa na terenach włączonych do Rzeszy. W 1941 r. dla prowincji Górnego Śląska został powołany Wyższy Sąd Krajowy /Oberlandesgerich/ w Katowicach, któremu podlegały sądy okręgowe i pośrednio obwodowe. Ze względu na zawartość zespołu kilka słów należy poświęcić sprawie prowadzenia rejestru handlowego i rejestru zrzeszeń handlowych, zapoczątkowanych w Monarchii Austro-Węgierskiej ustawą z dnia 9 kwietnia 1873 r. /RGB Nr 70/ i rozporządzenia ministerialnego z 14 maja 1873 r. /RGB Nr 71/. Rejestracji handlowej podlegały przedsiębiorstwa handlowe, warsztaty i wytwórnie. W cesarstwie istniały specjalne sądy handlowe: w Wiedniu, Pradze i Trieście. Do kompetencji tych sądów należało rozpatrywanie spraw spornych handlowych, podatkowych, wekslowych oraz prowadzenie spraw upadłościowych. W okresie międzywojennym rejestr handlowy przedsiębiorstw z terenu Bielska i powiatu bielskiego prowadził Sąd Okręgowy w Cieszynie, który po wkroczeniu wojsk okupacyjnych w 1939 r. został zlikwidowany. Jego kompetencje w zakresie rejestru handlowego przejął miejscowy Sąd Obwodowy /Amtsgericht/

Scope and Content

  1. Zgłoszenia do rejestru handlowego firm handlowych, fabryk sukna, innych fabryk, przedsiębiorstw znajdujących się na terenie Bielska oraz korespondencja związana ze zmianami osobowymi lub majątkowymi właścicieli, celem wpisania ich do rejestru handlowego, z lat 1851-1945, sygn. 1-801

Archivist Note

Selected by Krzysztof Tyszka from the database szukajwarchiwach.pl

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0