Naar Duitsland weggevoerde Nederlanders opgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken; verslag van een vergadering op het provinciehuis te Groningen tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten; ci...

Identifier
533 (1940)
Language of Description
Dutch
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Naar Duitsland weggevoerde Nederlanders opgegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken; verslag van een vergadering op het provinciehuis te Groningen tussen Duitse en Nederlandse autoriteiten; circulaire van de procureur generaal van het gerechtelijk hof in Leeuwarden over ordehandhaving; opname van Spermarken bij bankinstellingen; circulaire van het departement van justitie inzake een opgaaf van Duitse en staatloze politieke emigranten; idem inzake een opgaaf van hier wonende personen van vreemde nationaliteit; wegvoering arts F. v.d. Laan als gijzelaar naar Duitsland; schadevergoeding R. Luchtenborg(?) en N. Addens(?) wegens hun internering in de eerste oorlogsdagen door de Nederlandse autoriteiten. 1940

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.