Dossier inzake de ondertekening door het onderwijzend personeel en de leden der schoolbesturen van een Niet-Joodverklaring en een Loyaliteitsverklaring jegens het Duitse Rijk, 1940-1944

Identifier
4300
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1944
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.