- Hulppolitie, 1941-1944 - Verhoogde rantsoenen voor politiepersoneel, 1941-1943 - Halfmaandelijkse sterkte opgaven Gemeentelijk Politie personeel, 1941-1942 - Vragenlijsten hoger politiepersoneel, 19...

Identifier
1 Politie
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1946
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

  • Hulppolitie, 1941-1944 - Verhoogde rantsoenen voor politiepersoneel, 1941-1943 - Halfmaandelijkse sterkte opgaven Gemeentelijk Politie personeel, 1941-1942 - Vragenlijsten hoger politiepersoneel, 1941-1943 - Benoeming ambtenaar voor motorrijtuigaangelegenheden der Ned. Politie, 1941 - Onderricht in vreemde talen aan politiepersoneel, 1942 - Detachement gemeentelijk politiepersoneel bij de Dienst der prijsbeheersing, 1942 - Behandeling aangelegenheden gemeentepolitie, 1942 - Kaartsysteem onbezoldigd gemeenteveldwachters, 1942 - Vervoer op blauwe reisorders, 1942-1946 - Opheffing gemeenteveldwacht, 1942 - Opgave lager kader bij de politie, 1942 - Het dragen der SS-runen op de uniformen der Nederlandse politie, 1943 - Sterkte korps Gemeentepolitie, 1943 - Lidmaatschap Kameraadschapsband Nederlandse politie en contributiebetaling, 1943-1945 - Tewerkstelling in Duitsland, 1943 - Opheffing bezoldigde gemeenteveldwacht, aanwijzing gemeentepolitie Gemeenten, 1943 - Politiële maandrapporten, 1943 - Dienstweigering door Nederlandse Politieambtenaren, 1943-1944 - Ontslag Overheidspersoneel met joodse echtgenoot, 1943 - Aanwerving leden der Ned. Politie voor de Landwacht en Waffen-SS, 1943-1944 - Aanwijzing van politieambtenaar voor het volgen van een cursus bij het P.O.B, te Schalkhaar, 1943 - Arbeidscontract, 1943 - Verzoeken om opsporing, aanhouding en voorgeleiden van politieambtenaren door middel van politieradio-omroep, 1943 - Opheffing Commissariaat van politie, 1943 - Eerbewijzen Nederlands Politie, 1943-1944 - Leden NSB Rechtsfront of Germaanse SS bij de politie, 1943-1944 - Colportage door politieambtenaren, 1943 - Arbeidsinzet in Duitsland, 1943 - Handhaving vrouwelijke arbeidskrachten na haar huwelijk, 1943 - Herordening verandering betrekking, 1943 - Bestuurspolitie, 1943-1944 - Bevordering Nederlandse Politie, 1943-1945 - Exercitie, 1943 - In bewaring geven uniformkleding, vuurwapens en munitie tijdens verlof en ziekte, 1943-1944

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.