- Aanwijzing persoonsbewijzen, 1941-1942 - Materiaal persoonsbewijzen, 1941-1945 - Aangewezen ambtenaren, 1941-1944 - Omhulsels persoonsbewijzen, 1941-1943 - Beschermende beroepen, 1941-1943 - Foto's ...

Identifier
1 Persoonsbewijzen
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1945
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

  • Aanwijzing persoonsbewijzen, 1941-1942 - Materiaal persoonsbewijzen, 1941-1945 - Aangewezen ambtenaren, 1941-1944 - Omhulsels persoonsbewijzen, 1941-1943 - Beschermende beroepen, 1941-1943 - Foto's onvermogenden, 1941 - Afwijking foto's t.b.v. religieuzen e.d., 1941 - Waarmerken foto persoonsbewijs, 1942 - Cursussen dactyloscopie, 1941 - Onbezoldigde Rijksveldwachters, 1941-1943 - Schorsing uitreiking persoonsbewijzen, 1941 - Aanduiding J op Persoonsbewijs, 1941 - Legeszegels, 1941-1946 - Vragenlijsten werklozen, 1941 - Uitreiking van persoonsbewijzen aan de varende, rijdende of zwervende bevolking, 1941 - Diversen, 1941-1946 - Misbruik van niet gewijzigde persoonsbewijzen door gewezen ambtenaren van Politie, 1943 - Formulier proces-verbaal bij overtreding van art. 3 van het Besluit Persoonsbewijzen, 1944

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.