Centrale Dienst voor Sibbekunde (1941-1945)

Identifier
archief-blok/251922467
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

Onbekend

Creator(s)

Scope and Content

Instelling, die deel uitmaakte van het Departement van Opvoeding, Cultuurbescherming en Wetenschappen. De belangrijkste taken waren het afgeven van afstammingsbewijzen en het waarmerken van zgn. kwartierpassen ten behoeve van overheidsinstanties. De Centrale Dienst beschikte ook over sibbestaten, en kwartierstaten van politiepersoneel (zgn. politiekwartierstaten) (omvang 1 meter). Het CBG nam het archief van de Centrale Dienst over, waarna beide staten werden verspreid over talloze collecties. Ze zullen in de nabije toekomst uit de collecties worden gelicht, waarna er weer twee afzonderlijke collecties van worden gevormd. De stukken zijn zowel in het Duits als in het Nederland gesteld.

Conditions Governing Access

niet openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Centraal Bureau voor Genealogie (CBG)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.