Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh

Identifier
0780-01
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1934 - 31 Dec 1986
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

46,1 meter

Creator(s)

Scope and Content

Advocaat mr. Y.H.M. Nijgh was tijdens de Tweede Oorlog betrokken bij de zogenaamde Calmeyeractie. Tezamen met enige Amsterdamse advocaten heeft hij gepoogd bij dr. H.G. Calmeyer (hoofd Referat Innere Verwaltung van het Generalkommissariat für Verwaltung und Justiz) niet-joodverklaringen te verkrijgen voor Nederlanders van Joodse afkomst. Hij was lid van de commissie, die met de zuivering van het Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde was belast. Een aanzienlijk deel van de cliëntendossiers in het archief van advocaat Nijgh heeft betrekking op beheerskwesties, eigendom van onderduikers, gegijzelden en oorlogs- en vervolgingsslachtoffers. Zo heeft deze jurist intensief gecorrespondeerd met de Raad voor Rechtsherstel. Na de oorlog deden veel nabestaanden van in Duitse kampen omgebrachte Joodse Nederlanders een beroep op Nijgh inzake erfeniskwesties.

Conditions Governing Access

niet openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Haags Gemeentearchief

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.