Nederlandsch-israelitische gemeente

Identifier
0131-01
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1694 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

47,3 meter; 1754 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De Hoogduitse Joodse Gemeente van 's-Gravenhage die officieel de naam Adath Jessurun droeg, en in het gewone Joodse spraakgebruik kille koudesj Haag heette, werd gesticht aan het begin van de achttiende eeuw. Nadat in 1942 ten gevolge van de oorlog de bestuurscolleges van de Nederlands Israelitische Gemeente waren opgehouden te functioneren, werd het beheer overgedragen aan een commissie bestaande uit notaris A.C. van Mourik Broekman, de heer A. Schilder namens het accountants-kantoor Van Dien en mr. J.M. van der Flier. Door deze commissie werden noodzakelijke betalingen gedaan en ontvangsten geregistreerd (inv. nrs. 704-705). Na de oorlog werd de wederopbouw van de N.I.G. weder ter hand genomen. Een deel van het archief van de Nederlandsch Israëlitische Gemeente is in 2003 uit Rusland teruggekeerd. Zie voor het archief van de Nederlands Israëlitische Gemeente na 1945: Archiefnummer 0636-01 De stukken zijn in het Nederlands, Aramees, Herbreeuws, Jiddisch en Duits.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Haags Gemeentearchief

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.