Archief van de Lettergroep Verzoeken om Recht van het ministerie van Justitie, 1945-1990

Identifier
2.09.67
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

17,4 meter; 3582 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

In het kader van de harmonisatie van de afhandeling van zaken met betrekking tot vijandelijk vermogen kwam op 20 juli 1951 de zogenaamde Bestemmingswet tot stand. Daarin werd geregeld dat voortaan de minister van Justitie, samen met de minister van Financiën, de bevoegdheid kregen om klachten in behandeling te nemen over de teruggave van vijandelijk vermogen aan de voormalige eigenaren. Hiermee namen zij deze bevoegdheid over van het Nederlands Beheers Instituut. De behandeling van deze verzoeken werd binnen het Ministerie van Justitie vanaf 1952 gedaan door de afdeling Burgerlijk Recht, Bureau Vijandelijk Vermogen. Deze aanvragen werden gezien als 'verzoeken om recht'. Vanwege de aard van de verzoeken bevatten de dossiers regelmatig ook stukken van het Nederlands Beheersinstituut, terwijl er tevens stukken van de Raad voor het Rechtsherstel in kunnen zitten. Daarmee vormen zij een belangrijke aanvulling op de archieven van beide instellingen, die reeds bij het Nationaal Archief in bewaring zijn gegeven. Het archief bevat 3582 dossiers, alfabetisch geordend op persoonsnaam.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.