Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schadeuitkeringen (CADSU) 1959-1966

Identifier
2.08.46
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1959 - 31 Dec 1966
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

183,2 meter; 2937 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

De minister van Financiën stelde in 1959 het Centraal Afwikkelingsbureau Duitse Schade-uitkeringen in. Het Cadsu hield zich bezig met het afwikkelen van schadeclaims van joden en anderen die hadden geleden onder de nationaal-socialistische vervolging in de Tweede Wereldoorlog. Het bureau vergoedde materiële schade op grond van Bundesrückerstattungsgesetz (de zgn. BRüG-claims) en immateriële schade op basis van de Bundesentschädigungsgesetz (BEG-uitkeringen). Het archief bevat persoonsdossiers betreffende de immateriële schade, zoals bijvoorbeeld het dragen van een Jodenster. Voor nadere informatie betreffende het CADSU: J.M.L. van Bockxmeer, P.C.A. Lamboo en H.J.A. van Schie: Onderzoeksgids archieven joodse oorlogsgetroffenen; overzicht van archieven met gegevens over roof, recuperatie, rechtsherstel en schadevergoeding van vermogens van joden in Nederland in de periode 1940-1947.

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.