Regelingen en overeenkomsten betreffende oorlogsschade, 1954-1964 NB. Onder andere stukken met betrekking tot Nederlandse oorlogsslachtoffers in België: Allgemeines Kriegsfolgensgesetz (AKG); Bundesrü...

Identifier
3546-3621
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1954 - 31 Dec 1965
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Regelingen en overeenkomsten betreffende oorlogsschade, 1954-1964 NB. Onder andere stukken met betrekking tot Nederlandse oorlogsslachtoffers in België: Allgemeines Kriegsfolgensgesetz (AKG); Bundesrückerstattungsgesetz (BRÜG), 1955-1964; Oorlogsschadevergoeding (Lastenausgleich), 1955-1964; Schadevergoeding nazi-slachtoffers, 1955-1964; Afwikkeling oorlogsschade Nederlandse binnenschepen, 1956-1964; Regeling en onderzoek schadevergoeding slachtoffers van medische experimenten in nazikampen, 1957-1958; Loonvorderingen Nederlanders (Arbeitseinsatz en krijgsgevangenen), 1958-1960; Stichting Jokos; schadeloosstellingen wegens nazivervolging, 1958-1960; Bemiddelingsbureau schadevergoeding nazislachtoffers, 1958-1963; Inlichtingen betreffende schadeloosstelling van nazislachtoffers in het kader van de Bundesentschädigungsgesetz (BEG) en van de Bundesrückerstattungsgesetz (BRÜG), 1958-1963; Wetgeving inzake vergoeding, reparatie- en restitutieschade (Reparationsschadengesetz, onderdeel van het Allgemeine Kriegsfolgengesetz (AKG)), 1959-1964; Bundesentschädigungsgesetz (BEG); Bundesgesetzblatt Teil III, 1962, met aanvraagformulieren, 1960-1962; Vaststelling van schade geleden door verdrevenen met betrekking tot Nederlandse waarden (aandelen), 1960-1962; Dwangarbeiders; schadeloosstelling aan voormalige dwangarbeiders uit concentratiekampen, 1960-1964;; oorlogsschaderegelingen diverse landen.

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.