BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende het beschermen van eigendomsrechten van particulieren. Waaronder door derden gevoerde beheer over de bezittingen van met...

Identifier
71-77
Language of Description
Dutch
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

BUREAU CENTRAL D'ADMINISTRATION DES NEERLANDAIS, 1942-1945: Stukken betreffende het beschermen van eigendomsrechten van particulieren. Waaronder door derden gevoerde beheer over de bezittingen van met name genoemde Nederlanders, 1943-1944; stukken betreffende de inbeslagname en verkoping door de Franse overheid van zich in Frankrijk bevindende eigendommen van Nederlandse Joden, 1942-1943; stukken betreffende de bemiddeling bij het vrijgeven van de financiële middelen van Nederlanders in Zuid-Frankrijk 1942-1944 en stukken betreffende de bemiddeling bij de afhandeling van financiële vorderingen van derden, 1942-1944 en stukken betreffende de bemiddeling bij de indiening van een schadeclaim op de Gestapo en het Duitse leger, wegens vernieling van geconfisceerde goederen, 1944

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.