Kanselarij der Nederlandse Orden, 1815-1994

Identifier
2.02.32
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

8,5 meter; 903 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Het archief van de Kanselarij der Nederlandse Orden bevat documenten en kaartsystemen aangaande individuele, politieke, bestuurlijke, procedurele en administratieve aangelegenheden van de Kanselarij en door haar gedecoreerden over de periode 1815-1994. Zo zijn er stukken die betrekking hebben op de besluitvorming rond de instelling van de verschillende ridderorden en decoraties. Ook zijn er Koninklijke Besluiten omtrent benoemingen in de Orde van Oranje Nassau of de Orde van de Nederlandse Leeuw te vinden of beschrijvingen van kwesties die speelden rond decoraties in de voormalige koloniën en overzeese gebieden. In dit archief is ook materiaal betreffende de Tweede Wereldoorlog aanwezig: medailles en decoraties uitgereikt voor bijzondere verdiensten, zoals het Verzetskruis en het Mobilisatie Oorlogskruis en onderscheidingen voor betoonde moed bijvoorbeeld tijdens de slag in de Javazee of bij het Englandspiel. Stukken uit de naoorlogse periode hebben vooral betrekking op toekenning van de Militaire Willemsorde aan onderdelen van de krijgsmacht. Ook is documentatie te vinden over de zuivering van de Nederlandse Ridderorden. In het archief zijn verschillende kaartsystemen geordend op familienaam van gedecoreerden te vinden

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Nationaal Archief

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.