Rogier, L.J., 1940-1969

Identifier
146
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1969
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,13 meter; 41 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Rogier, Ludovicus Jacobus, was historicus, hoogleraar en katholiek voorman (Rotterdam 26-7-1894 - Groesbeek 30-3-1974). In 1953 verzochten Burgermeester en Wethouders aan professor L.J. Rogier ter gelegenheid van de tienjarige herdenking in september 1954 een historisch verantwoord geschrift te vervaardigen over de bevrijding van Nijmegen. Prof. Rogier verklaarde zich bereid onder het voorbehoud dat zijn uiteindelijke beslissing afhing van de kwaliteit van het bronnenmateriaal . Kennelijk was dit onvoldoende, want hij heeft het werk niet geschreven. Korte tijd later verstrekte het gemeentebestuur de ruimere opdracht een boek te schrijven over Nijmegen in oorlogstijd. Ambtenaren van de gemeente waren behulpzaam bij het verzamelen en uittypen van bronnenmateriaal. Het grootste deel van de collectie bestaat uit aantekeningen die prof. Rogier maakte bij archiefstukken van de gemeente. Verder dan deze aantekeningen is hij niet gekomen, voor zover bekend zelfs niet tot voor-studies. Volgens J.H. Roes heeft hij zijn onderzoek om redenen van discretie gestaakt [Biografisch woordenboek van Nederland, eerste deel, 's-Gravenhage 1979, p. 494] Prof. Rogier heeft zijn stukken achtergelaten bij de secretarie van de gemeente. Van daar zijn ze overgebracht naar het gemeentearchief. Enkele stukken, die betrekking hebben op hetzelfde onderzoek, bevinden zich onder nummer 1538 in het archief van L.J. Rogier [aanwezig op het Katholiek Documentatie Centrum) . Het schrift met aantekeningen bij het archief van de secretarie is het ontbrekende deel uit een reeks, die zich onder de nummers 8-13 in de Collectie Rogier bevindt. Voor een aantal stukken geldt een beperkte openbaarheid. De nummers 3, 27, 48, en 49 kunnen alleen met toestemming van de archivaris worden ingezien. De volgende stukken zijn verwijderd: - Diverse stukken die op het Rijkinstituut voor Oorlogsdocumentatie completer aanwezig zijn, zijn vernietigd, te weten vier voorlopige versies van het niet gepubliceerde werk ''De Nederlandse Duitse Vereniging en de Deutsch-Niederlaendische Gesellschaft'' van J.C.H. de Pater, en delen uit de reeks ''Notities voor het Geschiedwerk'' [Voorstudies voor '' De Geschiedenis van de Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog'' van dr. L. de Jong.] - Nr. 314 van het archief van Gemeentelijke Electriciteitswerken is teruggeplaatst - Brochure '' Nijmeegse Agenda'' nr.12, september 1960 uit de Collectie Oorlogsdocumentatie is teruggeplaatst. - Boekje getiteld '' Rotary-Herinneringen 1931-1956'' van ''een Nijmeegse Rotariaan" Nijmegen 1956, is geplaatst in de bibliotheek van het Gemeentearchief, plaatsingsnummer A 217

Conditions Governing Access

beperkt openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Regionaal Archief Nijmegen

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.