Circulaires van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming betreffende joodse leerlingen, met drie reacties door de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel, waarvan twee gedeeltelijk zijn weggeknipt, 1941

Identifier
402
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1941
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.