Stukken betreffende de afgifte van verklaringen door personeelsleden en leden van het bestuur dat noch zij, noch hun echtgenotes of één van hun ouders of grootouders ooit hebben behoord tot de joodse geloofsgemeenschap, 1940-1942

Identifier
2482
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1942
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.