Anti-semitisme, rassenleer, jodenvervolging en concentratiekampen; Waar het fascisme regeert, sterft de vrijheid: kijk naar Duitschland. Strooibiljet afkomstig van (de SDAP?) met daarop aangegeven de ...

Identifier
inventarisnummer/1109189628
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 4.4
Dates
1 Jan 1936 - 31 Dec 1945
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Anti-semitisme, rassenleer, jodenvervolging en concentratiekampen; Waar het fascisme regeert, sterft de vrijheid: kijk naar Duitschland. Strooibiljet afkomstig van (de SDAP?) met daarop aangegeven de concentratiekampen, gevangenissen en huizen van bewaring in Duitsland, 1936 november; Protestvergadering tegen de jodenvervolging in Duitsland, georganiseerd door het bestuur van "Eenheid door democratie", afdeling Gouda, z.d. (1936 - 1940); Nederlands geestelijke vrijheid en de jodenvervolging. Tekst van een artikel in het illegale blad "'t Bulletin" van 17 december 1940; Aantekengen van Maria Biegman van de protestrede van prof.dr. V.J. Koningsberger, hoogleraar plantkunde te Utrecht, tegen de uitsluiting van joodse docenten uit het wetenschappelijk onderwijs, 25 november 1940. Met een circulaire van het dagelijks bestuur van de Nederlandsche Studenten Frederatie aan het college van secretarissen-generaal met protest tegen dezelfde maatregel, 23 november 1940; Gesprekken met Nederlanders (II). Over de jodenvervolging in ons land. Z.d. (ca. 1941); Joden zijn hier niet gewenscht. Aanplakbiljet, z.d. (1940 - 1945); Brief van de secretaris van de algemene synode der Nederlandse Hervormde kerk aan het college van secretarissen-generaal van de departementen naar aanleiding van het optreden tegen joden, maart 1941; Yankee - Engelsman - Bolsjewiek dansen naar de pijpen van de Jodenkliek; Strooibiljetjes (groot resp. klein formaat), (augustus) 1941; Oproep om, in verband met het verbod van de Duitsers dat de joden geen bioscoop meer mogen bezoeken, af te zien van bioscoopbezoek gedurende de maand februari, januari 1941; Programma van de "eindfuif" van de maandagavondclub, februari 1941; Betreft een joodse dansschool, waarschijnlijk van M. van Tijn aan de Groeneweg, bekend staande als de nette (burger) dansschool in Gouda; Oproepen, van vermoedelijk de CPN, om te staken als reactie op de nazi-terreur en jodenvervolgingen, (februari 1941); Circulaire van de waarnemend secretaris-generaal van Sociale Zaken aan de artsen, tandartsen, vroedvrouwen, apothekers en apothekers-assistenen, waarin joodse beroepsbeoefenaars per 1 mei een beroepsverbod wordt opgelegd, 5 februari 1941. Met formulier ter invulling en terugzending door joodse beroepsbeoefenaars;

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.