Circulaire nr. 1122 van het Departement van Justitie, gedateerd 11 oktober 1940 m.b.t. de uitvoering van Verordening no. 108/1940 tot uitsluiting van Joden uit ambtelijke betrekkingen, met een aantal blanco Niet-Jood verklaringen, 1940

Identifier
22
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1940
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.