Archief Mendels-Stokvis

Identifier
archief-blok/-1476919067
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1866 - 31 Dec 1966
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,55 meter; 219 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Maurits Mendels (1868-1944), jurist; voor de SDAP lid van de Tweede Kamer 1913-1918 en van de Eerste Kamer 1919-1937. Het archief bevat persoonlijke stukken van de diverse familieleden. Een aparte groep stukken binnen het archief bestaat uit de Westerbork- en Theresiënstad-correspondentie, die mevr. Judica H. Mendels na de bevrijding verzamelde. Het gaat hierbij ten dele om afschriften van brieven die Judica H. Mendels (Pup), een zekere Alfred (van hem is geen achternaam bekend), alsmede Simon Rosenbaum vanuit Westerbork aan Lot Noë hebben verstuurd. Omdat vanuit het kamp slechts beperkt brieven mochten worden verstuurd, heeft mevrouw Noë hiervan doorslagen vervaardigd om deze onder hun kennissenkring te verspreiden. Daarnaast gaat het ook om originele brieven van Judica H. Mendels, Henriëtte S. Mendels-Stokvis, Maurits Mendels en enige anderen, die Judica H. Mendels na de oorlog mogelijk van de geadresseerden terug heeft gekregen.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.