Archief Benjamin Aäron Sijes

Identifier
archief-blok/-1356460434
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3,55 meter; 144 inventarisnummers

Creator(s)

Scope and Content

Sijes, Benjamin A. (1908-1981). Radencommunist; na de Tweede Wereldoorlog medewerker Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, schreef onder andere studies over de arbeidsinzet en de Februaristaking; buitengewoon hoogleraar in Leiden (Cleveringa-leerstoel, 1970). Het archief bevat studies van Sijes over economische vraagstukken; stukken betreffende de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog, heksenvervolging, F. Weinreb, joodse kwesties, de textielindustrie (rapporten en andere stukken); zijn hoogleraarschap; Pannekoek's herinneringen (correspondentie, documentatie, aantekeningen, kopieën van verzamelde documentatie, etc.).

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to the fonds. All the file descriptions provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)

Subjects