Edith Stein werd op 12 oktober 1891 te Breslau als ...

Identifier
39165
Language of Description
Dutch
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Edith Stein werd op 12 oktober 1891 te Breslau als 7e kind uit een vrome joodse familie geboren. Zijzelf bracht haar jeugd in religieuze onverschilligheid door. Zij bekende een atheïste te zijn geweest tot haar 21e jaar. Na schitterende studies behaalde zij het doctoraat in de filosofie en werd assistente bij Prof. E. Husserl te Freiburg. Einde 1921 werd zij katholiek na lezing der autobiografie van de H. Teresia van Avila. Haar besluit in de Karmel te treden, kon zij echter niet dadelijk uitvoeren. Als lerares, eerst te Spiers, later te Münster, en door haar wetenschappelijk werk en haar voordrachten, verwierf zij beroemdheid. In 1933 maakte de jodenvervolging haar openbaar optreden onmogelijk. Dan trad zij op 15 oktober in de Karmel te Keulen. Onder de naam van Zr. Teresia-Benedicta van het Kruis leidde zij daar en nadien te Echt (Nederland) een nederig en zeer intens gebedsleven. Op 2 augustus 1942 door de Gestapo gearresteerd, stierf zij op 9 augustus 1942 in de gaskamers van Auschwitz. Zij had zich op Passiezondag 1939 als offer van eerherstel aan het H. Hart aangeboden voor de ware vrede, om een tweede wereldoorlog te voorkomen en voor de oprichting van een nieuwe sociale orde. Reeds werd het proces van haar zaligverklaring ingeleid en werden door haar voorbede heel wat gunsten verkregen. (Karmel - Echt (Limburg)).

Conditions Governing Reproduction

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.