Extract uit een "Nota inzake het verbod voor Joden als straathandelaar op te treden". Auteur noch geadresseerde worden vermeld. In de nota worden venters en marktkooplieden nauwkeurig vermeld en wordt becijferd welk bedrag het Bureau voor Maatschappelijke Steun hun zou moeten uitkeren als zij hun beroep niet meer mogen uitoefenen, zonder datum.

Identifier
MF843270
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • a4
Level of Description
File
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.