Circulaires inzake de opgave van ambtenaren en personen werkzaam bij aan de gemeente gelieerde organisaties van Joodse afstamming, met lijsten van personen die de verklaring hebben afgelegd, 1940, 1941

Identifier
1676
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1941
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.