Anatolijus Rozenbliumas

Identifier
R-493
Language of Description
Lithuanian
Dates
1943 - 1972
Level of Description
Fonds
Languages
  • Lithuanian
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Biographical History

Anatolijus Rozenbliumas gimė 1902 m. liepos 30 d. Balstogėje, Lenkijoje. Berniukas buvo jauniausias iš penkių vaikų provizoriaus ir muzikės šeimoje. Netrukus su tėvais persikėlė į Kauną ir 1912–1914 m. bei 1918–1920 m. mokėsi Kauno žydų berniukų gimnazijoje. Per Pirmąjį pasaulinį karą šeima buvo pasitraukusi į Vitebską, kur A. Rozenbliumas baigė Vitebsko gimnaziją. 1922 m. vieną semestrą studijavo Vienos Aukštosios technikos mokyklos Statybos fakultete, 1927 m. baigė Kioteno aukštąją pramonės mokyklą. Netrukus ėmė sėkmingai dirbti inžinieriumi Berlyne, bet, šalyje sustiprėjus nacizmui, 1929 m. grįžo gyventi į Kauną ir įstojo į karo tarnybą. Iki 1936 m. buvo Lietuvos kariuomenės Karo butų valdybos inžinieriumi konstruktoriumi. Projektavo kareivines, sandėlius, aviacijos angarus, dirbtuves, garažus. 1936 m. A. Rozenbliumas tapo laisvai samdomu inžinieriumi, projektuoti statybines konstrukcijas jį kvietė žymiausi to meto Lietuvos architektai. 1940–1941 m. tapo Kauno universiteto Tiltų ir gelžbetoninių konstrukcijų katedros neetatiniu lektoriumi. 1941–1944 m. A. Rozenbliumas su šeima buvo kalinamas Kauno gete, iš kurio jiems pasisekė pabėgti. Šeima slapstėsi, kurį laiką glaudėsi architekto Vladimiro Zubovo ir Danutės Čiurlionytės-Zubovienės namuose Kaune. 1944–1969 m. ėjo Kauno vastybinio universiteto (vėliau pavadinto Kauno politechnikos institutu) gelžbetoninių konstrukcijų katedros vedėjo pareigas. 1967 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją, 1968 m. gavo profesoriaus mokslinį vardą. Leido vadovėlius ir paskaitų konspektus, 1956 m. sukūrė ir išbandė surenkamą poligoanalinę santvarą pramonės ir žemės ūkio pastatų stogams, kuri po poros metų buvo įvertinta respublikine premija. 1969 m. persikėlė į Vilnių, kur ėjo Vilniaus inžinerinio statybos instituto Specialiųjų konstrukcijų katedros vedėjo pareigas. Rozenbliumas mirė 1973 m. gegužės 27 d. Vilniuje.

Archival History

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1977-09-20 ir 1977-12-17 iš Moisiejaus Rozenbliumo Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus Anatolijaus Rozenbliumo 1953–1972 m. dokumentus, iš viso 120 saugojimo vienetų.

1979 m. Anatolijaus Rozenbliumo fondas Nr. R-493 sutvarkytas. Sudarytos 246 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1.

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1988-12-15 iš Moisiejaus Rozenbliumo Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1945 m. dokumentus, iš viso 3 lapus.

2002 m. dokumentai sutvarkyti. Dokumentai sujungti su apyraše įrašyta byla.

Scope and Content

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (disertacija, monografija, autoreferatas, knygos, referatas, straipsniai, pranešimai, paskaitos), atsiliepimai, recenzijos, anotacijos, reziume,

asmens, tarnybinės ir mokslinės veiklos dokumentai: autobiografija, charakteristika, kadrų įskaitos asmens lapas, mokslinis tiriamasis darbas ir jo ataskaitos, įvairūs duomenys ir skaičiavimai, brėžiniai, racionalizaciniai pasiūlymai, posėdžių protokolai, mokomosios priemonės, asmenų ir organizacijų laiškai bei raštai autoriui, recenzijos A. Rozenbliumo knygoms ir straipsniams, išvados apie jo rankraščius, straipsnių santraukos, nuotraukos.

Physical Characteristics and Technical Requirements

autografas, rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, brėžinys, nuotrauka.

Sources

  • Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places