Chackelis Kibarskis

Identifier
R-468
Language of Description
Lithuanian
Dates
1948 - 1975
Level of Description
Fonds
Languages
  • English
  • German
  • Lithuanian
  • Russian
Scripts
  • Cyrillic
  • Latin
Source
EHRI

Creator(s)

Biographical History

Chackelis Kibarskis gimė 1903-10-14 Lazdijų rajone Šeštokų kaime. 1918–1923 m. mokėsi Marijampolės žydų (hebrajų) gimnazijoje. 1923–1928 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakultete. 1932–1936 m. tobulinosi Prahos (Čekija) ir Vienos (Austrija) klinikose, 1936–1938 m. – Ciuricho (Šveicarija) klinikose. 1930–1934 m. buvoo Kauno žydų ligoninės Vidaus ligų skyriaus gydytojas asistentas, 1934–1941 m. – to paties skyriaus vedėjas. 1942–1946 m. – Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos vyriausias terapeutas, Medicinos bataliono vadas.

1946–1952 m. Ch. Kibarskis dirbo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Hospitalinės terapijos katedros asistentu, docentu, 1972–1988 m. – profesoriumi, konsultantu.

Ch. Kibarskiui 1970 m. suteiktas medicinos mokslų daktaro laipsnis, 1972 m. - profesorius. 1995–2003 m. Chackelis Kibarskis gyveno Lietuvoje ir Izraelyje. Ch. Kibarskis vienas pirmųjų Lietuvoje organizavo ir plėtojo elektrokardiografijos tyrimus, daugiau kaip 180 mokslinių publikacijų apie hipertoninę, plaučių, kasos ligas, cukrinį diabetą autorius arba bendraautorius. Chackelis Kibarskis mirė 2003 m. sausio 05 d. Vilniuje.

Archival History

Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1975-07-03 ir 1975-12-03 iš Chackelio Kibarskio Dokumentų perdavimo aktais Nr. 1 ir Nr. 2 perėmė nesutvarkytus 1948–1975 m. dokumentus, iš viso 34 saugojimo vienetus. 1984 m. Chackelio Kibarskio fondas Nr. R-468 sutvarkytas. Sudarytos 49 bylos, kurios įrašytos į apyrašą Nr. 1. Lietuvos TSR centrinis valstybinis archyvas 1989-04-10 iš Chackelio Kibarskio Dokumentų perdavimo aktu Nr. 3 perėmė nesutvarkytus 1940–1989 m. dokumentus, iš viso 2 kg dokumentų. 1989 m. sutvarkius dokumentus, buvo sudarytos ir į apyrašą papildomai įrašytos 84 bylos.

Scope and Content

Apyraše įrašyti autoriaus mokslo darbai (autoreferatas, straipsniai, paskaitos, pranešimai, tezės), recenzijos, pastabos, kalba,

mokslinės ir visuomeninės veiklos dokumentai: Vilniaus miesto Terapeutų mokslinės draugijos darbo ataskaitos, mokslinių darbų sąrašai, susirašinėjimo su asmenimis ir įstaigomis dokumentai, autoriaus surinkti dokumentai, nuotraukos.

System of Arrangement

Bylos susistemintos ir į apyrašą įrašytos pagal temas ir chronologiją.

Physical Characteristics and Technical Requirements

rankraštis, mašinraštis, autorizuotas mašinraštis, spaudinys, šviesos kopija, nuotrauka.

Sources

  • Informacijos ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvistė Lijana Augulienė

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Places