Vilniaus žydų muziejaus dokumentų kolekcija

 • The Collection of the Documents of the Vilnius Jewish Museum
Identifier
F. R-1390
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1941 - 1 Jan 1948
Level of Description
Fonds
Languages
 • Lithuanian
 • Russian
 • Yiddish
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

3 subfonds and 192 files.

Archival History

These records were originally from the Vilnius Jewish Museum (1944-1949).

Scope and Content

The fonds contains with Vilnius ghetto documents (forced labour for Jews, FPO (ghetto partisants' organization) documentation, register of Jews workers); list of Ukmergė Jews who perished between August-September 1941; plan of Švenčionys ghetto, documents about mass killings in small towns of the Vilnius region; registration cards of Jews, records of the Kovno Jewish ghetto administration and police; documentation about activities of the Vilnius Jewish Museum which was re-established by survivors in autumn 1944. Memoirs of prisoners of the ghettos, photos of people who rescued Jews, photos made in 1940-1941; The Kaunas ghetto documents (activities of AKO ghetto partisants' organization and Ältestenrat (Jewish Council)), the book of M. Elinas, D. Galpernas "Kauno geto partizanai" ("The Partisants of the Kaunas Ghetto").

Existence and Location of Copies

 • USHMM RG-26.014M

Publication Note

Galina Žirikova. Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai-Holokausto tyrimo šaltinis/ The Collections of the State Archive of Lithuania: A Source of Research on the Holocaust in Lithuania, Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus, 2011.

Neringa Latvytė-Gustaitienė, Milda Jakulytė-Vasil. Holokausto ekspozicijos katalogas/Catalogue of the Holocaust Exhibition, Vilna Gaon Jewish State Museum, 2011.

Neringa Latvytė-Gustaitienė. Holokaustas Ukmergėje/Holocaust in Ukmerge, Vilnius, 2012.

Archivist Note

Entry written by Neringa based on survey and information provided by LCVA.

Entry updated by Neringa on 23 March 2015.

Vilniaus žydų muziejaus dokumentų kolekcija

Identifier
F. R-1390
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1941 - 1 Jan 1948
Level of Description
Fonds
Languages
 • Lithuanian
 • Russian
 • Yiddish
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondą sudaro 3 apyrašai, 192 bylos.

Scope and Content

 1. Žydų geto dokumentų bylų apyrašas (lietuvių, rusų, jidiš k., mikrofilmai).

  • Vilniaus žydų geto dokumentai: žinios apie žydų darbininkų skaičių, geto FPO (pogrindinės partizanų organizacijos) atsišaukimai, Vilniaus miesto darbovietės, kuriose dirbo žydai, sąrašai.
  • Šiaulių miesto gebitskomisaro ir įgaliotinio žydų reikalams potvarkiai Judenrato (žydų tarybos) nariams.
  • 1941 m. rugpjūčio pab.-rugsėjo pr. Pivonijos miške sušaudytų Ukmergės žydų gyventojų sąrašas. Švenčionių geto planas. Ašmenos geto Judenrato aktas apie Rytų Lietuvos miestelių žydų nužudymą Paneriuose, Vilniaus srities miestelių sušaudytų žydų sąrašas, žydų registracijos kortelės, Vilniaus, Jašiūnų saugumo policijos telefonogramos, sovietų okupacijos 1940-1941 m. nuotraukos, Kauno geto dokumentų perdavimo Vilniaus žydų muziejui aktas, Žydų muziejaus 1945 m. veiklos ataskaita, Vilniaus žydų muziejaus apyrašai.
 2. Žydus gelbėjusių asmenų nuotraukų, getuose kalėjusių asmenų atsiminimų bylų apyrašas (liet., rusų, jidiš, rusų k., mikrofilmai). Žydus ir sovietinius karo belaisvius gelbėjusių piliečių nuotraukos, liudijimai apie žydų gelbėjimą, parodymai ir prisiminimai apie žmonių žudynes Lietuvos miestuose ir miesteliuose, žydų ištrėmimą iš Suvalkijos, Vilniaus geto FPO organizacijos veiklos aprašymas ir apžvalga.

 3. Kauno žydų geto dokumentų apyrašas. Kauno žydų geto dokumentai: AKO (geto pogrindinės partizanų organizacijos) komiteto įsakymai, įstatai, veiklos programa, instrukcijos, priesaika, apžvalgos, kovos operatyvinis, sanitarinio aptarnavimo, sargybos planai, karinių-techninių užsiėmimų konspektai, organizacijos narių straipsniai, topografinių ženklų pavyzdžiai, postų sąrašai, M. Elino, D. Galperno knyga „Kauno geto partizanai“.

Archivist Note

description written by Neringa based on survey and information of the archive.