Писмо до началник на полицията - Видин със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи

  • Letter to the Head of the Police - Vidin with information on the number of evacuated Jews and Bulgarians in Vidin
Identifier
F. 18, a.e. 59
Language of Description
English
Dates
1944
Level of Description
File
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Creator(s)

Scope and Content

Писмо от помощник-околийския управител, началник на полицията - Видин до помощник-областния директор, началник на полицията в областта - Враца със сведения за броя на евакуираните във Видин евреи и българи

Sources

  • Territorial Archive Vidin

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects

Places