Еврейска казанлъшка община – Казанлък (1942-1944)

Identifier
386К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1942 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

2 inventories 8 archival units

Biographical History

Създава се през 1942 г. с предмет на дейност- създава, поддържа и управлява молитвени домове и свещенослужители, извършването на богослужение и религиозни обряди, еврейско училище, благотворителни начинания по отношение на бедни семейства и местни социални заведения

Scope and Content

Протоколна книга на общината (1942-1943). Касова книга (1942). Заповеди на общината (1942). Преписка на делегата на Консисторията при общината с Комисарството по еврейски въпроси по финансови въпроси, ликвидиране на имуществото на евреи, изселването им и др. (1942-1944). Семеен регистър на общината (1942-1945). Протоколи на комисия по отпечатването на еврейски жилища (1943). Заявления и удостоверения на евреи във връзка с връщане на имотите им. (1943-1944). Бюджети за приходите и разходите на общината (1943-1944). Изходящ дневник на еврейската община (1943-1944).

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0