Комисарство за еврейските въпроси, Казанлък - преписка с Околийския управител - Казанлък за изселване на евреите от града (1943)

Identifier
273
Language of Description
Bulgarian
Dates
1943
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Scope and Content

Комисарство за еврейските въпроси, Казанлък - преписка с Околийския управител - Казанлък за изселване на евреите от града (1943)

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0