Комисарство по еврейските въпроси

  • Commissariat for Jewish Affairs
Identifier
Fond 190K, inventory 1
Language of Description
Bulgarian
Dates
1940 - 1945
Level of Description
Collection
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Biographical History

Учредено през 1942 г. при МВРНЗ за провеждане на политиката на отстраняване на евреите от обществения и стопански живот и изселването им от България. Ликвидирано в началото на септ. 1944 г.

Scope and Content

Проектозакони за защита на нацията; наредби, правилници, окръжни, заповеди на Комисарството и лични досиета на негови служители; списъци на лица от еврейски произход, на движимото и недвижимото им имущество; доклади, изложения, преписки и др. по дейността и утвърждаване бюджетите на еврейските общини; отчети, протоколи, доклади, декларации, преписки и др. по отчуждаване и разпродажба на имуществото на еврейски семейства, изселването, въдворяването им в лагери, забрана да посещават обществени места и други наложени ограничения; досиета по движението и продажбата на техни имущества; изложения, рапорти, свидетелски показания, съдебни преписки, протоколи и др. по участието на властите и на служителите при Комисарството в гоненията и изселването на евреите.

Existence and Location of Originals

  • Bulgarian Archives State Agency

Existence and Location of Copies

  • USHMM

Corporate Bodies