Драмска еврейска община

  • Jewish Community Drama
Identifier
668К, 1 опис, 15 а.е., 1942-1943 г.
Language of Description
Bulgarian
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Archival History

Преписи от заповеди на Комисаря по еврейските въпроси и делегата при Драмската еврейска община по изпълнението на Наредби на МС (1942-1943). Преписки с Комисарството по еврейските въпроси, Централната консистория в България, Института за обществено осигуряване, кмета, началника на тп станция, данъчния началник в Драма и др. за назначаване на делегат при консисторията на Драмската еврейска община, по изпълнението на Наредби на МС за носене на еврейския отличителен знак, за назначаване на персонал, изготвяне на скица на недвижимите имоти на общината, за издаване на бирнически удостоверения и др. (1942-1943). Бюлетин и окръжни от Централната консистория на евреите в България (1942). Списък на живущите в Драма лица от еврейски произход (1942). Бюджет за приходите и разходите (1942). Заповедна, касова и партидна книги (1942-1943).КТ

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0