Пиротска еврейска община

  • Pirotska evreiska obshtina
  • Pirot Jewish Community
Identifier
666К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1942 - 1943
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Scope and Content

Преписки с Комисарството по еврейските въпроси и Централната консистория на евреите в България за ограничаване правата на евреите, за подготовка и изпълнение на акцията за изселване на еврейското население от Пирот; за предаване на ценностите и парите, иззети от евреи в БНБ; по ликвидирането на еврейското имущество; за настаняване на български семейства в жилища на изселени от града евреи и др. (1942-1943). Тръжни преписки по продажба на вещи (1943). Преписи от заповеди по назначаване на персонал при общината. Бюджет за приходите и разходите на общината (1942-1943). Квитанционна книга на еврейската община за внесени суми за арахаверски данък (1942).КТ

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0