Еврейска община гр. Ксанти

  • Evreiska obshtina grad Ksanti
  • Xanthi Jewish Community
Identifier
665К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1942 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Scope and Content

Ведомост за заплати на служителите при Консисторията на еврейската община в Ксанти (1942-1943). Оправдателни документи за изразходвани суми за превоз на движимо еврейско имущество и др. (1943). Книга-списък на живущите в Ксанти евреи, касова и партидни книги за приходи и разходи на общината (1942-1944).КТ

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0