МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

  • Council of Ministers
Identifier
ф. 284К
Language of Description
English
Dates
1879 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Extent and Medium

Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944)

Scope and Content

Опис 1, 8846 а.е., 1880-1944 г. - “Протоколи на МС (1880-1944)” Постановления на Министерския съвет за прилагане ЗЗН (1941-1944) Опис 2, 220 а.е., 1879-1944 г. - Договори, спогодби, конвенции и протоколи между България и различни страни. Опис 3, 190 а.е., 1889-1944 г. - Списъци на закони, решения, укази, окръжни и др. (1909-1933); протокол за присъединяването на България към Тристранния пакт (1941); спогодби между българското и германското правителства за уточняване въпроси в областта на наказателното право, възниквали след установяването на германските войски в България (1941) и между БНБ и Главното управление на кредитните каси на Германския райх в Берлин за размяна на пари и за снабдяването на германските войски в България. Опис 4, 94 а.е., 1923-1945 г. - Преписки с министерствата по подготовката на законопроекти за изменение и допълнение на законите за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените; за уреждане на собствеността върху общински места, дадени или заети за жилища на бездомници, за настаняване на работа и осигуряване при безработица и др. (1943). Опис 5, 10 а.е., 1907-1944 г. - Укази на цар Борис III и нормативни документи за назначаване и дейността на кабинетите на Андрей Ляпчев, Кимон Георгиев, ген. Пенчо Златев, Андрей Тошев, Георги Кьосеиванов и проф. д-р Богдан Филов.

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0