Еврейска община Дупница

  • Jewish Community Dupnitsa
  • Evreiska obshtina Dupnitsa
Identifier
203К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1878 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Scope and Content

В средата на XVI век испанските евреи, наричани сеферадим, се заселват в Дупница и през 1578 г. имат вече своя синагога (харва). Самите местни евреи се наричали шпаньоли и говорели на развален испански език. От наличните архивни документи във фонда на Еврейската община - Дупница, не може да се установи кога точно е създадена. Вероятно това е станало веднага след заселването на евреите в Дупница. Основните функции на общината са административно-социални. Тя се занимавала с поминъка на еврейското население, просветата, подпомагане на бедни и недъгави, религия и други всестранни грижи. Най-ранните документи във фонда на Еврейската община - Дупница, са от 1912 г. През 1958 г. Еврейската община преминава в Обществена културно-просветна организация на евреите в България - клон Дупница (Станке Димитров). Като такава тя съществува и сега.

Архивните документи от опис № 1 на Еврейска община - гр. Дупница, са приети в Държавен архив - Кюстендил, през 1969 г. Съставеният тогава инвентарен опис не отговаря на съвременните изисквания. Заглавията на повечето архивни единици не разкриват действителното съдържание на документите. Описът се състои от 7 (седем) архивни единици - окръжни и писма, заповедна книга, финансово-счетоводни документи и един староеврейски ръкопис. В пресъставения инвентарен опис архивните единици са подредени в класификационна схема от два раздела. От архивни единици № 5 и 6 от стария опис бяха заделени документи за периода след 9 септ. 1944 г. Те са групирани в нова архивна единица, която бе отнесена към фонд № 493 - Еврейска община - гр. Станке Димитров. В новия опис всички архивни единици получиха нови номера, като срещу стария номер е отбелязан новият. Състоянието на архивните документи е добро. Съставена бе историческа справка. Архивните документи от опис № 2 на Еврейската община - Дупница, са приети в Държавен архив - Кюстендил, през 1975 г. Съставеният тогава инвентарен опис не отговаря на съвременните изисквания. Заглавията на повечето архивни единици не разкриват действителното им съдържание, листовете им не са подредени по хронология и номерирани правилно. Описът се състои от 16 (шестнайсет) архивни единици - окръжни и писма и протоколни книги. В пресъставения инвентарен опис архивните единици са подредени в класификационна схема от един раздел. Поради големия брой на листовете архивни единици от стария опис с № 7, 8 и 11 бяха разделени на 8. От описа бяха отчислени архивни единици № 2, 4, 5, 10 и 13, и прибавени към фонд № 204К - Еврейско първоначално училище - гр. Дупница. В пресъставения опис всички архивни единици получиха нови номера, като срещу стария номер е отбелязан новият. Състоянието на архивните документи е добро. Обобщена характеристика на оп. 1-2

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0