Окръжни от МВРНЗ - комисарство по еврейските въпроси, молби на евреи, служебни бележки от комендантството във връзка с приложение ЗЗН и изселването на евреите.

  • Circular letters of the Ministry of the Interior, Commissariat of Jewish Affairs concerming Law for the Protection of the Nation
Identifier
81К, a.e. 8
Language of Description
Bulgarian
Dates
1944
Level of Description
File
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0