ИЗРАИЛСКО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "ОЗЕР ДАЛИМ" - ХАСКОВО (1920-1940)

  • Israeli charity company "Ozer Dalim" - HASKOVO (1920-1940)
Identifier
659К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1920 - 1940
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Biographical History

Дружеството е основано на 1 март 1920 г. от 9 учредители, като броят на членовете постоянно нараства. Приет е устав и са избрани Настоятелство и Контролен съвет. Дружеството членува в Централната консистория на евреите.

Scope and Content

Учредителен протокол, устав и списък на членовете (1920-1934); окръжни, писма, заповеди и др. с Централната консистория и МВРНЗ (1927-1940); правилник и молби за помощи (1939-1940); коредпонденция с граждани (1935-1939), с еврейски дружества (1927-1940) и по дейността (1929-1940); протоколни книги на Настоятелството (1935-1940); устав на Бенеберитска ложа "Мататяу" (1931).

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0