Секционен инженер по корекция на реките Канаклийка, Хасковска, Сутлийка и Азмака-Хасково (1942-1944)

  • Sectional engineer for correction of Kanakliyka, Haskovska, Sutliyka and Azmaka-Haskovo rivers (1942-1944)
Identifier
28К
Language of Description
Bulgarian
Dates
1942 - 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Creator(s)

Biographical History

Секцията по корекцията на реките била създадена през 1942 г. и ликвидирана през 1947 г. Основна задача на секцията била да коригира коритото на тези реки, защото при проливни дъждове водата излизала от коритата им и нанасяла непоправими вреди на големи пространства обработваема земя. Необходимата работна ръка за тези обекти била осигурявана чрез гражданска мобилизация, като били мобилизирани предимно мъже от еврейски произход и други лица с прогресивни разбирания. През 1943 г. по корекцията на реките били използвани криминални и политически затворници, за които бил организиран специален лагер край с. Динево.

Archival History

Документите са постъпили в Окръжен държавен архив-Хасково от Стройрайон-Хасково. Фондът е сравнително добре запазен. Част от раздавателните списъци за надниците на работните са значително похабени. Настоящата експертиза е първа по ред.

Scope and Content

Списъци на политическите затворници в Хасковския затвор и на евреите работили на реката край с. Динево (1943). Отчети за извършената работа, сведения за атмосферните промени (1942, 1944); преписки с Хасковския затвор за извършената работа от политическите затворници и убийството на надзиратели в лагера (1943). Раздавателни списъци за надниците на работниците (1942–1944).

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects