Определение на Горноджумайския областен съд да не се смятат с еврейски произход лицата: Борис, Еманоил, Магдалина и Изабела Шейнин, родени при брака между българката Райна Георгиева Дойчинова и евреина Самуил Шейнин, приел християнството преди влизане в сила на Закона за защита на нацията

  • Conclusion of the Court in Gorna Djumaya on determining the origins of Boris, Emanoil, Magdalina and Isabella Sheynin.
Identifier
136К, a.e. 19
Language of Description
Bulgarian
Dates
1941
Level of Description
File
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0