Окръжни и писма по заселване и преброяване на евреите през 1943 г. и регистриране на бежанците, идващи от Беломорието.

Identifier
ф. 36, оп. 1, а.е. 8
Language of Description
Bulgarian
Dates
1944 - 1946
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Scope and Content

Окръжни и писма по заселване и преброяване на евреите през 1943 г. и регистриране на бежанците, идващи от Беломорието.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0