Archief van de Tachkemoni-school.

Identifier
BE / Tachkemoni / Archief van de Tachkemoni school
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Archief van de Tachkemoni school
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 22 s.m. en 2 ladenkasten.

Creator(s)

Scope and Content

De Tachkemonischool bewaart vandaag hoofdzakelijk nog recente statische en (semi-)dynamische archieven, die van bijzonder belang kunnen zijn voor o.a. genealogisch of sociologisch onderzoek. Vooreerst noteren we drie stamboeken (inschrijvingsregisters), respectievelijk voor de periode 1945-1960, 1961-1984 en 1984-1997. Het Guldenboek bevat handtekeningen en boodschappen (in het Hebreeuws, Engels, Frans, Nederlands) van bestuursleden, (oud-)studenten en prominente bezoekers sinds november 1944 tot heden. We vermelden eveneens nog publicaties zoals de reeks jaarboeken (vanaf 2000) en de verschillende boekjes (o.a. 1957, 1960, 1970, 1994-1995) uitgegeven naar aanleiding van gala-avonden of andere feestelijkheden zoals jubilea of inhuldigingen van nieuwe gebouwen. Ten slotte geven we nog de vier dozen aan met recente foto’s (jaren 1990-2000) van joodse feestdagen, bezoeken, allerlei activiteiten, enz. In de kelder van het gebouw in de Lange Leemstraat 313 wordt (semi-)dynamisch archief bewaard van de laatste 30 jaar, meestal opgeborgen in ordners. We onderscheiden verschillende grote reeksen die verband houden met de taken van de school: reeksen notulen van deliberaties (ca. 1979 – jaren 2000), rapporten Hebreeuws (vanaf 1984), rapporten (jaren 1980), ingevulde examens en voorbeeldexamens (jaren 1990-2000), lijsten met betrekking tot de weddes van het personeel (jaren 1980-1990), personeelsdossiers (ca. jaren 1980), doorlichtingsverslagen, puntenlijsten, facturen, een register van klassenraden (1966-1976), leerlingenagenda’s, … Daarnaast vermelden we nog enkele ordners met algemene briefwisseling en verschillende thematische dossiers – o.a. over leerlingenbegeleiding, medisch schooltoezicht, boekenlijsten, homologatie van diploma’s, jaarplannen en te geven leerstof, … die ruwweg dateren uit de jaren 1970-2000. Verder noteren we nog de twee ladenkasten met daarin alfabetisch geklasseerde leerlingendossiers (vnl. betreffende oriënteringsattesten) uit de jaren 1970-1980, evenals personeelsdossiers. In een ander lokaal in de kelder, ten slotte, bevinden zich een aantal dozen met videocassettes (VHS) daterend uit de jaren 1990, en die betrekking hebben op de activiteiten van de school (vb. de excursies naar Auschwitz genaamd March of the Living).

Finding Aids

  • Geen.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.