Stadt Eupen. Neuzeit.

Identifier
BE / SAE / 531-3-72b
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 531-3-72b
Dates
1 Jan 1815 - 31 Dec 1997
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

1647 nrs. (200,8 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

In dit bestand vinden we een aantal voor deze gids interessante archiefbestanddelen terug. We noteren de dossiers die onder andere betrekking hebben op het herbenoemen, tijdens de periode 1940-1944, van straten en pleinen zoals de Judenstrae (zie de nrs. 328 en 330), en het dossier dat o.a. betrekking heeft op de verwijdering van de school (op verzoek van de Kreisleiter van de NSDAP) van de “halfjoden” [H.J.] en [T.J.] (nr. 314/126). Daarnaast vermelden we nog enkele stukken afkomstig van de dienst burgerlijke stand. Het gaat om dossiers met briefwisseling en verordeningen, betreffende de naamsverandering van kinderen ‘omwille van Joodse afstamming’ (1897-1905) (nr. 451/11) en in verband met ‘rassenpolitiek’ (1940-1944) (nr. 456/45). Ten slotte vermelden we nog nr. 319/146, dat verband houdt met de behandeling van het ‘vijandelijk’ vermogen in de periode 1940-1944.

Finding Aids

  • J. GILET-WOLKENER & L. HERMANNS, Der Bestand “Neuzeit” der Stadt Eupen (1815-1944)., T11 (Rijksarchief te Eupen), Brussel, ARA-AGR, 2001.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.