Archief van het secretariaat.

Identifier
BE / JHBJ / Archief van het secretariaat
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Archief van het secretariaat
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

19 dozen, 3 bakken steekkaarten en 8 films (8 mm).

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand bevat het oudste archiefmateriaal gevormd door de school. Het is van grote waarde voor o.a. genealogisch en sociologisch onderzoek. Naast algemene stukken (periode 1928-1961, vooral 1928-1942) zoals nota’s, briefwisseling, brochures, stukken inzake de personeelsadministratie … maar ook een schoolkrant noteren we vooral belangrijke algemene reeksen. Het gaat om aanwezigheidslijsten van het personeel (ca. 1934-1982), aanwezigheidslijsten van leerlingen (1941-1964), registers met tellingen van leerlingen (1936-1960), individuele steekkaarten van leerlingen van de verschillende afdelingen (1937-1942 en 1945-1981), puntenlijsten gebundeld per klas (1933-1961) en programma’s van prijsuitreikingen (1929-1967). We merken op dat in deze reeksen sommige schooljaren ontbreken, zodat ze dus niet altijd even volledig zijn. We vermelden daarnaast nog negen bundels met tientallen foto’s, daterend uit de periode 1920-1960. Ten slotte noteren we nog de 8 mm films (8 in totaal), die dateren uit de periode 1954-1969. Het gaat vooral om gefilmde prijsuitreikingen, maar ook om allerhande feesten, toneelvoorstellingen, schoolreizen enz.

Finding Aids

  • Er bestaat een voorlopige, summiere inventaris: W. ADRIAENS, Archief van het secretariaat van: Jesode Hatora / Beth Jacob / Aangenomen Israëlitische School / Bewaarschool. Voorlopige inventaris, 2013.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.