Archief van Leopold Flam.

Identifier
BE / AMVB / 209
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 209
Dates
1 Jan 1948 - 31 Dec 1974
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

ca. 5 s.m.

Creator(s)

Scope and Content

In dit bestand noteren we vooreerst de vele manuscripten en typoscripten, vaak geannoteerd, van (delen van) boeken, artikels en andere publicaties van Flam. De briefwisseling betreft zowat alle aspecten van Flams privé- en professionele leven. Vooreerst noteren we correspondentie met zijn zoon Henri en de persoonlijke administratie van Flam, maar sporadisch ook contacten met vrijmetselaarsorganisaties, politieke organisaties, verenigingen van verzetslui en oud-gevangenen, evenals Joodse organisaties (o.a. het Comité ter Verdediging van de Joden, de Vereniging van Joodse Politieke Gevangenen, het AIVG, de Joodse Kulturele Kring, …). Het bestand bevat naast briefwisseling ook andere privédocumenten zoals stukken met betrekking tot de persoonlijke financiën van Flam, nota’s, ansichtkaarten, enz. Op professioneel vlak vinden we er vooral correspondentie in terug betreffende de uitgave van werk van Flam (o.a. met de uitgeverijen Ontwikkeling, De Bezige Bij, La Renaissance du Livre, met G. Vercammen van De Rode Vaan, …), betreffende zijn functie van leraar, professor en filosoof (o.a. contacten met studenten en andere academici, reacties van lezers), inzake zijn job als inspecteur (o.a. contacten met scholen en leraars), … Daarnaast vermelden we nog stukken opgemaakt door Flam naar aanleiding van zijn professionele carrière, zoals allerhande aantekeningen, kladversies van teksten, lectuurnota’s, uitgeschreven toespraken, … Er zijn eveneens 6 notaboekjes bewaard met citaten uit het werk van Hegel, Heidegger, Marx, … Het bestand bevat ook een reeks artikels over enkele tientallen vrijdenkers uit alle perioden van de geschiedenis. Ten slotte vermelden we nog dat in het archief eveneens (een deel) van de bibliotheek van Flam is opgenomen. De werken zijn doorgaans geannoteerd.

Finding Aids

  • Het archief wordt momenteel volledig herordend en opnieuw geïnventariseerd. Er zijn diverse verouderde summiere lijsten beschikbaar.

Process Info

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.