Archief van het parket van de procureur des Konings van Brussel.

Identifier
BE / ARA2-AGR2 / Archief van het parket van de procureur des Konings van Brussel
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • Archief van het parket van de procureur des Konings van Brussel
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

7027 nrs. (420 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand bevat verschillende reeksen dossiers van ‘zonder gevolg’ geklasseerde zaken – de zgn. geseponeerde dossiers of sepodossiers. Dit zijn zaken die om diverse redenen uiteindelijk niet uitmondden in strafvervolging. Hoewel ze variëren naar inhoud gaat het om een zeer rijke bron. De reeksen dossiers in dit bestand hebben betrekking op misdaden en wanbedrijven tegen eigendommen (vb. diefstal en afpersing, bedrog, misbruik van vertrouwen, …) en personen (doodslag, schuldig verzuim, laster en eerroof, …). We noteren hierin tientallen dossiers die betrekking hebben op de Jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog en de onmiddellijke nasleep ervan – vb. misbruik van vertrouwen bij het verstoppen van Joden, toeëigening en verkoop van goederen van gevluchte/gedeporteerde Joden, verklikking, schijnverkopen van goederen door Joden om opeising te voorkomen, soms ook getuigenissen en aanklachten van Joden tegen de toenmalige bezettende Duitse overheid, … Dergelijke dossiers lijken vooral voor te komen in de onmiddellijke naoorlogse periode (1945 - eind jaren ’40). Ze bevatten voornamelijk processen-verbaal in verband met het opsporen en vaststellen van misdrijven, processen-verbaal opgemaakt in uitvoering van de plichten van het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter, verklaringen van getuigen en verdachten, maar soms ook foto’s, pamfletten, medische verslagen, expertiserapporten, … Ten slotte vermelden we nog de reeks sepodossiers betreffende faillissementen (voor de periode 1923, 1934-1935, 1938, 1940-1944, 1946-1947) die mogelijk interessant kunnen zijn voor socio-economisch onderzoek.

Finding Aids

  • C. MARTENS, Inventaris van het archief van het parket van de procureur des Konings van Brussel, Brussel, ARA-AGR, ter perse. Aan de hand van de reeksen notitieregisters en de bijhorende alfabetische klappers kan gezocht worden op naam.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.