Dienst voor Onderlinge Hulpverlening (OMA).

Identifier
BE / ARA2-AGR2 / 545-464
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 545-464
Dates
1 Jan 1945 - 31 Dec 1967
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3202 nrs. (440 s.m.) en ca. 30 s.m. ongeordend archief.

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand is bijzonder interessant voor de onmiddellijke naoorlogse periode. Het bestaat uit twee onderdelen: een omvangrijke reeks hoofdzakelijk individuele dossiers van de Verzoeningsdienst / Service de Conciliation, en een gedeelte (ca. 30 s.m.) dat op moment van schrijven nog niet was geïnventariseerd. Vooral de reeks individuele dossiers is van belang. Ze is grotendeels alfabetisch geklasseerd op naam van de schuldeiser (persoon, onderneming of instelling) en heeft betrekking op claims voor schadevergoeding – bijvoorbeeld in verband met de opeising van voertuigen, gebouwen en andere goederen, of de inkwartiering van geallieerde troepen. Hierin vinden we hoofdzakelijk briefwisseling met de OMA, stukken die getuigen van de financiële en administratieve afhandeling van de zaak (formulieren, attesten, bewijsstukken), maar vaak ook interessante verslagen van experts (over de opgelopen schade, oplijsting van de inboedel), briefwisseling en allerhande formulieren van de Amerikaanses/Britse militaire autoriteiten, … Doos 731 bijvoorbeeld bevat een dossier op naam van Rodolphe Bloch inzake de opeising van (en inkwartiering van Engelse troepen in) de befaamde Patisserie Bloch in Gent, en de daaropvolgende procedure van derequisitie en vergoeding. Sommige dossiers bevatten informatie in verband met door de bezetter weggehaalde meubels en huisraad, of hebben betrekking op vragen van Joodse overlevenden voor derequisitie van hun door geallieerde troepen opgeëiste woning. Het niet-geïnventariseerde onderdeel ten slotte bevat onder andere briefwisseling met de American Jewish Joint Distribution Committee inzake het betalen van de verzendingskosten van scheepsladingen met hulpgoederen naar België (1947).

Finding Aids

  • (niet-gepubliceerde) plaatsingslijst voor de reeks dossiers van de Verzoeningsdienst / Service de Conciliation.

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.