Verwaltung des Jüdischen Grundbesitzes.

Identifier
BE / ARA2-AGR2 / 545-461
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 545-461
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

80 kisten (ca. 28 s.m.).

Creator(s)

Scope and Content

Dit bestand valt uiteen in twee reeksen, resp. de reeks van Verwalter Ernst Robert Müller (960 dossiers, in totaal 51 kisten), en die van Verwalter Rudolf Nicolay (721 dossiers, in totaal 29 kisten). Het gaat telkens om individuele dossiers inzake de aangifte en het beheer van onroerende goederen, grotendeels eigendom van Joodse particulieren. Slechts enkele gevallen hebben betrekking op ‘Joodse ondernemingen’ of Joodse organisaties (in casu de Communauté israélite de Bruxelles, het Œuvre Centrale israélite, de Refuge pour Vieillards Israélites en de Société israélite d’Assistance Antituberculeux). In de dossiers vinden we vooral administratieve documenten zoals correspondentie (tussen de voormalige eigenaars en de beheerder, met het Sekwester, met advocaten, rechthebbenden en erfgenamen, etc.), allerlei formulieren, kopies van verzekeringspolissen en hypotheken, … zowel daterend uit de oorlogsperiode als eind jaren ’40 – begin jaren ’50. De dossiers bevatten vaak heel gedetailleerde informatie over het type onroerend goed, haar status (verkocht of niet), kadastraal inkomen, hypotheek, verzekeringen, belastingen, waarde, of er huurders zijn (en hoe hoog de huur is), eventuele gedane beheers- en onderhoudskosten, etc. Hoewel het in hoofdzaak immobiliën in Brussel betreft, vinden we er ook onroerende goederen in terug van Joden uit Luik, Seraing, Knokke, Blankenberge, Diksmuide, Jemappes, Middelkerke, Charleroi, Spa, Aarlen, Gent, …

Finding Aids

  • Het bestand is nog niet geïnventariseerd, maar er bestaat een (weliswaar verouderde) lijst van dossiers van de reeks Müller. Er is eveneens een concordantielijst, opgesteld door F. Strubbe (2014).

Process Info

Subjects

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.